Pi Reflect 

Continue feedback op sterke en te ontwikkelen competenties

Met de veranderende wereld om ons heen wordt er van zowel medewerkers als organisaties steeds meer verwacht. Hierbij is het de kunst om goed de verbinding te leggen tussen wat een organisatie aan resultaten verwacht en hoe medewerkers daar concreet in gedrag een bijdrage aan leveren.

Reflectie op gedrag is een belangrijke sleutel tot succes, hoe word ik effectiever in het bereiken van mijn doel, waar kan ik me nog verder in versterken. Wie het beste uit zichzelf en anderen wil halen kan niet om feedback heen. De huidige technologische ontwikkelingen maken het nu ook mogelijk om betrouwbaar en frequent feedback op vertoond werkgedrag te ontvangen en te geven. Middels Pi Reflect, een continue feedback app, geven medewerkers en managers elkaar vlot en gemakkelijk waardevolle feedback. Zowel op individueel niveau maar ook op team- en organisatieniveau is zo effectieve sturing en ontwikkeling van gedrag mogelijk geworden. 

Direct feedback op gewenst gedrag, gekoppeld aan specifieke gebeurtenissen, geeft uw medewerkers een actueel en breed beeld van hun effectiviteit en eventuele verbeterpunten. Bevorder betrokkenheid en motivatie van uw medewerkers door continue feedback te faciliteren.

Voordelen

 • Gemakkelijk feedback delen en bespreken.
 • Frequent en direct feedback in plaats van statische beoordelingen achteraf.  
 • Periodiek data-gedreven stuurinformatie.
 • Feedback gekoppeld aan concrete gebeurtenissen.
 • Zet actief aan tot interactie, zowel online als persoonlijk op de werkplek.
 • Gericht op ontwikkeling en leren.


Doel

 • Develop
Inzicht in de effectiviteit van gedrag in verschillende werksituaties door continue feedback op sterke en te ontwikkelen competenties.

Deze rapportage meet

 • Gedrag

Solutions

 • Competentie en performance management
 • Talent management
Voor wie en wanneer

U ziet graag dat uw medewerkers excelleren. Dat draagt bij aan het succes van én werkplezier binnen uw organisatie. Maar weten uw medewerkers waar ze nu echt goed in zijn? En waar verbetermogelijkheden liggen?

Als manager ziet u niet altijd het gedrag van uw medewerker. Dat geldt wel voor collega’s of teamleden. Met Pi Reflect verzamelt een medewerker feedback over zijn prestaties en gedrag in het werk. Ook geeft de medewerker inzicht aan collega’s over hun bijdrage. Medewerkers krijgen zo inzicht in wat anderen goed en minder goed vinden in hun dagelijks werk. Dit leidt tot inzicht in de sterke punten en de ontwikkelpunten van uw medewerkers.

Pi Reflect ondersteunt bij talent management, management development trajecten, talentontwikkelingstrajecten en als gerichte input voor competentieontwikkeling voor effectmetingen van opleidingen en trainingen.

 

Werkwijze

De Pi Reflect zorgt voor frequent inzicht in de effectiviteit van gedrag in verschillende werksituaties en draagt daarmee optimaal bij aan het behalen van uw organisatiedoelstellingen. De belangrijkste functionaliteiten op een rij:

Met de Pi Reflect krijgen uw medewerkers inzicht in: 

 • Effectiviteit van handelen in specifieke werksituaties.
 • Feedback op vertoond gedrag.
 • Tips en tops van collega’s.

Gebruiker is in control over eigen gegevens. Uw medewerker bepaalt zelf:

 • Wie feedback mag geven.
 • Wie de ontvangen feedback mag inzien.
 • Of de gegeven feedback meegenomen wordt in de resultaten.

De Pi Reflect simuleert automatisch het geven van feedback:

 • Notificaties bij openstaande feedback verzoeken.
 • Aanmoedigingen om feedback te blijven vragen bij beperkt gebruik.

Overzichtelijke management dashboards om effectief inzicht te krijgen in:

 • De frequentie van gebruik.
 • Effectiviteit van gedrag in verschillende situaties.
Resultaat en rapportage

Als (HR-)manager of HR-adviseur krijgt u relevante informatie over het functioneren en ontwikkelen van professionals, teams en de organisatie als geheel. 
De (geanonimiseerde) data geven u tevens inzicht in teamsamenstelling en ontwikkeling. En inzicht over het stimuleren van de feedback cultuur en de ontwikkeling van het gewenste gedrag binnen uw organisatie. 

Ondersteuning en certificatie
U kunt snel zelfstandig aan de slag met Pi Reflect. PiCompany ondersteunt u bij de inrichting van de gebruiksvriendelijke Self Service Portal (SSP). Daarna kunt u de inlog aanvragen om de app in eigen beheer te gebruiken. Heeft u toch nog vragen, neem dan contact op met onze servicedesk.
 • Blog
 • Henriëtte den Boer en Mark van Ieperenburg

De Toekomst van Feedback

Regelmatige, korte feedbackmomenten zorgen voor meer tevreden werknemers, een meer open werkcultuur en betere performance. Er is steeds meer behoefte aan continue feedback. Maar hoe organiseer je dat?

Soortgelijke feedback tools

 • Enkelvoudige rapportage

Reflector 360

Feedback op sterke en te ontwikkelen competenties

Krijg inzicht in de sterke kanten en ontwikkelpunten van uw medewerkers met de feedback vragenlijst Reflector 360.

 • Develop
 • Gedrag
 • Competentie en performance management
 • Talent management
 • Enkelvoudige rapportage

Reflector 360 Agility

Inzicht in wendbaarheid met 360 graden feedback op agile gedrag

Hoe wendbaar zijn uw mensen? Met deze 360 graden feedback vragenlijst krijgt u inzicht in agile gedrag van medewerkers aan de hand van 5 agility dimensies.

 • Develop
 • Gedrag
 • Competentie en performance management
 • Talent management
 • Enkelvoudige rapportage

Reflector 360 Leadership

Leiderschapsgedrag betrouwbaar in beeld op basis van leiderschapsrollen

Krijg helder en betrouwbaar inzicht in leiderschapsgedrag op basis van leiderschapsrollen met de feedbackvragenlijst Reflector 360 Leadership.

 • Develop
 • Gedrag
 • Competentie en performance management
 • Talent management
icon-arrow-down icon-arrow-left icon-arrow-right icon-arrow-small-down icon-arrow-small-left icon-arrow-small-right icon-arrow-small-up icon-arrow-up icon-chat icon-check icon-facebook icon-linkedin icon-mail-fill icon-mail-outline icon-play icon-search icon-share icon-spinner icon-tel-full icon-tel-outline icon-telephone icon-twitter icon-close icon-doc icon-chat-2