Reflector
360
Agility

Inzicht in wendbaarheid met 360 feedback op agile gedrag

In een snel veranderende omgeving moet uw organisatie wendbaar zijn en snel kunnen anticiperen op nieuwe situaties. Dat vraagt om wendbare medewerkers.

De Reflector 360 Agility brengt in beeld hoe wendbaar iemand is. Reflector 360 Agility doet dit door feedback op concreet ‘agile’ gedrag, door de medewerker zelf en door anderen (klanten, leveranciers, collega’s, leidinggevenden). Uw medewerker krijgt zo inzicht in zijn sterke punten, verborgen krachten, ontwikkelpunten en blinde vlekken ten aanzien van zijn eigen agility.

Voordelen

 • Feedback op eigen agile gedrag door uw medewerker, vergeleken met de observaties van anderen.
 • Ontwikkeltips.
 • Inzicht in agile gedrag op basis van vijf dimensies: vernieuwen, veranderen, verbinden, realiseren en reflecteren.
 • Duidelijkheid over het potentieel om wendbaarheid te ontwikkelen (in combinatie met de Talent Match Agility).


Doel

 • Develop
Medewerkers bewust maken wat agile werken inhoudt en hoe zij wendbaar gedrag laten zien in hun werk.

Deze rapportage meet

 • Gedrag

Solutions

 • Competentie en performance management
 • Talent management
Voor wie en wanneer

Hoe kunt u wendbaar werkgedrag zien bij uw medewerkers? En hoe kunt u agility verder ontwikkelen, zodat zij openstaan voor nieuwe situaties, leren van nieuwe ervaringen, en snel en effectief nieuw gedrag aanleren?

Reflector 360 Agility brengt aan de hand van vijf dimensies wendbaar gedrag in beeld en geeft u handvatten om dit gedrag bij uw werknemer verder te ontwikkelen.

Werkwijze

De Reflector 360 Agility brengt agile gedrag objectief in beeld door het ophalen van feedback over het eigen wendbare gedrag bij uw medewerker zelf en bij anderen (collega’s, klanten, leveranciers en leidinggevenden.) Zo krijgt u handvatten om wendbaarheid bij uw medewerker verder te ontwikkelen, zowel in zijn huidige rol als in toekomstige rollen.

De vragenlijst is gebruiksvriendelijk en online toegankelijk. Uw medewerkers ontvangen een digitale vragenlijst. Zij kunnen deze vragenlijst invullen op een door hen zelf gekozen moment en locatie.

Na testafname komt een toegankelijke en begrijpelijke rapportage inclusief adviezen voor persoonlijke ontwikkeling tot stand. De rapportage is eenvoudig te interpreteren.

Resultaat en rapportage

De rapportage bij Reflector 360 Agility toont welke van de vijf agility dimensies uw werknemer op het moment laat zien: vernieuwen, veranderen, verbinden, realiseren en reflecteren.

In combinatie met de Talent Match Agility die het persoonlijk potentieel voor agility meet, wordt direct duidelijk in welke van de vijf agility dimensies uw medewerker zich het beste kan ontwikkelen.

Ondersteuning en certificatie

U kunt snel zelfstandig aan de slag met Reflector 360 Agility. PiCompany ondersteunt u bij de inrichting van de gebruiksvriendelijke Self Service Portal (SSP). Daarna kunt u de test in eigen beheer afnemen.

Met behulp van deze portal kunt u 24/7 vragenlijsten uitzetten voor deelnemers. Deelnemers kunnen de test op elke gewenste locatie invullen. Wij zorgen voor een digitale handleiding bij de SSP. Heeft u toch nog vragen, neem dan contact op met onze servicedesk.

Soortgelijke rapportages

 • Enkelvoudige rapportage

Reflector 360

Feedback op sterke en te ontwikkelen competenties

Krijg inzicht in de sterke kanten en ontwikkelpunten van uw medewerkers met de feedback vragenlijst Reflector 360.

 • Develop
 • Gedrag
 • Competentie en performance management
 • Talent management
 • Enkelvoudige rapportage

Reflector 360 Leadership

Leiderschapsgedrag betrouwbaar in beeld op basis van leiderschapsrollen

Krijg helder en betrouwbaar inzicht in leiderschapsgedrag op basis van leiderschapsrollen met de feedbackvragenlijst Reflector 360 Leadership.

 • Develop
 • Gedrag
 • Competentie en performance management
 • Talent management
icon-arrow-down icon-arrow-left icon-arrow-right icon-arrow-small-down icon-arrow-small-left icon-arrow-small-right icon-arrow-small-up icon-arrow-up icon-chat icon-check icon-facebook icon-linkedin icon-mail-fill icon-mail-outline icon-play icon-search icon-share icon-spinner icon-tel-full icon-tel-outline icon-telephone icon-twitter icon-close icon-doc icon-chat-2