Reflector
Appraisal

Inzicht in beheersing en verbetering van vereiste competenties

Functionerings- en beoordelingsgesprekken komen structureel terug in uw organisatie. Hoe zorgt u ervoor dat deze gesprekken soepel en effectief verlopen, voor zowel u als uw werknemer? De vragenlijst Reflector Appraisal vergelijkt het eigen oordeel van uw medewerker met het oordeel van de leidinggevende.

De vragenlijst zoomt in op de beheersing van de relevante competenties voor iemands functie. Zo weet u welke competenties uw medewerker beheerst en waar zijn verbeterpunten liggen. Zodat hij zijn functie beter gaat uitvoeren, betere resultaten behaalt én meer werkplezier heeft.

Voordelen

 • Op maat voor elke functie.
 • Input voor persoonlijk ontwikkelplan.


Doel

 • Develop
Inzicht in beheersing en verbetering van vereiste competenties relevant voor de functie van de medewerker.

Deze rapportage meet

 • Gedrag

Solutions

 • Competentie en performance management
 • Talent management
Voor wie en wanneer

Hoe voert u als leidinggevende een goed gesprek over het functioneren en het werkgedrag van uw medewerker?

Als uw medewerker goed zicht heeft op wat er van hem verwacht wordt in zijn functie en welk werkgedrag hij daarbij moet laten zien, heeft hij handvatten om zijn werk goed te doen én om zichzelf te blijven verbeteren.

Om inzicht te krijgen in het eigen kunnen is het goed om uw medewerker zelf systematisch zijn eigen kunnen te laten beoordelen. Daarnaast is uw oordeel als leidinggevende van belang. De verschillen en overeenkomsten tussen uw beide perspectieven bieden goede aanknopingspunten voor een gesprek over de inzet en ontwikkeling van de relevante competenties voor de functie van uw medewerker.

Werkwijze

De Reflector Appraisal vergelijkt aan de hand van een beoordelingsvragenlijst het oordeel van de medewerker over zichzelf met het oordeel van zijn leidinggevende.

De vragenlijst gaat in op de competenties die relevant zijn voor de functie van uw medewerker. Én zoomt, aan de hand van concrete voorbeelden, in op het werkgedrag dat uw werknemer daadwerkelijk heeft laten zien.

U kunt snel zelfstandig aan de slag met Reflector Appraisal. De beoordelingsvragenlijst Reflector Appraisal is gebruiksvriendelijk en online toegankelijk. Voorafgaand aan het beoordelings- of functioneringsgesprek ontvangen uw medewerker en zijn leidinggevende de beoordelingsvragenlijst. Zij kunnen deze invullen op een door hen zelf gekozen moment en locatie.

Er komt een toegankelijke rapportage tot stand waarmee uw medewerker zijn eigen persoonlijke ontwikkelplan kan opstellen.

Resultaat en rapportage

De rapportage bevat een algemeen en gedetailleerd resultaat-overzicht:

 • Het algemene overzicht toont op basis van een vijfpuntenschaal de persoonlijke scores van de medewerker per competentie, afgezet tegen de scores van de leidinggevende.
 • Het gedetailleerde overzicht bevat de scores per gedragsvoorbeeld van de betreffende competentie.

De rapportage geeft ook input voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan.

Ondersteuning en certificatie

U kunt snel zelfstandig aan de slag met Reflector Appraisal. PiCompany ondersteunt u bij de inrichting van de gebruiksvriendelijke Self Service Portal (SSP). Daarna kunt u de test in eigen beheer afnemen.

Met behulp van deze portal kunt u 24/7 vragenlijsten uitzetten voor deelnemers. Deelnemers kunnen op elke gewenste locatie de test invullen. Wij zorgen voor een digitale handleiding bij de SSP. Heeft u toch nog vragen, neem dan contact op met onze servicedesk.

Voor het terugkoppelen van de resultaten van de vragenlijst van Reflector Appraisal heeft u certificering nodig. PiCompany verzorgt deze certificatietraining. Met de certificatie bent u bevoegd de testresultaten te interpreteren en het rapport na te bespreken met de deelnemer. Zo kunt u de test volledig in eigen beheer afnemen.

Lees meer over onze certificatietrainingen

Soortgelijke rapportages

 • Enkelvoudige rapportage

Reflector 360

Feedback op sterke en te ontwikkelen competenties

Krijg inzicht in de sterke kanten en ontwikkelpunten van uw medewerkers met de feedback vragenlijst Reflector 360.

 • Develop
 • Gedrag
 • Competentie en performance management
 • Talent management
 • Enkelvoudige rapportage

Reflector Self Appraisal

Zelfbeoordeling van sterke punten en ontwikkelpunten

Inzicht in beheersing en ontwikkelmogelijkheden van competenties en gedrag op basis van zelfbeoordeling van uw medewerkers met Reflector Self Appraisal.

 • Develop
 • Gedrag
 • Competentie en performance management
 • Talent management
icon-arrow-down icon-arrow-left icon-arrow-right icon-arrow-small-down icon-arrow-small-left icon-arrow-small-right icon-arrow-small-up icon-arrow-up icon-chat icon-check icon-facebook icon-linkedin icon-mail-fill icon-mail-outline icon-play icon-search icon-share icon-spinner icon-tel-full icon-tel-outline icon-telephone icon-twitter icon-close icon-doc icon-chat-2