Reflector
Self
Appraisal

Zelfbeoordeling van sterke punten en ontwikkelpunten

Als organisatie wilt u dat uw medewerkers weten wat er van ze wordt verwacht. De Reflector Self Appraisal stimuleert het nadenken en communiceren over de eigen competenties en het eigen werkgedrag. Inzicht in de competenties die relevant zijn voor de functie helpt uw medewerker te bepalen welke competenties hij goed beheerst, en welke hij nog moet ontwikkelen.

Voordelen

 • Op maat voor elke functie.
 • Input voor persoonlijk ontwikkelplan.
 • Kennismaking met competenties voor de eigen functie.


Doel

 • Develop
Inzicht in beheersing en ontwikkelmogelijkheden van zelfgekozen competenties op basis van eigen oordeel van de medewerker.

Deze rapportage meet

 • Gedrag

Solutions

 • Competentie en performance management
 • Talent management
Voor wie en wanneer

Hoe stimuleert u persoonlijke ontwikkeling bij uw medewerkers? En hoe zorgt u ervoor dat zij actief nadenken en communiceren over hun eigen competenties en werkgedrag?

Met de zelfbeoordelingsvragenlijst Reflector Self Appraisal helpt u uw medewerkers te reflecteren op hun eigen functioneren en persoonlijke ontwikkeling.

Werkwijze

De Reflector Self Appraisal focust zich op een aantal competenties. Bijvoorbeeld analyse en besluitvorming, ondernemen, motivatie of communicatie.

Met een zelfbeoordelingsvragenlijst beoordeelt de medewerker zelf in welke mate hij de competenties (al) beheerst. Zo kunt u uw medewerker optimaal begeleiden in zijn ontwikkeltraject.

U kunt snel zelfstandig aan de slag met de Reflector Self Appraisal. De vragenlijst van de Reflector Self Appraisal is gebruiksvriendelijk en online toegankelijk. Uw medewerkers ontvangen de zelfbeoordelingsvragenlijst over de vooraf door u geselecteerde competenties. 

Per competentie worden vijf gedragsindicatoren bevraagd. Uw medewerkers kunnen de zelfbeoordelingsvragenlijst invullen op een door hen zelf gekozen moment en locatie. Na de testafname komt een helder en toegankelijk grafisch overzicht met beknopte toelichting tot stand.

Resultaat en rapportage

Aan de hand van de resultaten van de zelfbeoordelingsvragenlijst kunt u samen met uw medewerker een persoonlijk ontwikkelplan opstellen.

Ondersteuning en certificatie

U kunt snel zelfstandig online aan de slag met de Reflector Self Appraisal. PiCompany ondersteunt u bij de inrichting van de gebruiksvriendelijke Self Service Portal (SSP). Daarna kunt u de test in eigen beheer afnemen. Met behulp van deze portal kunt u 24/7 vragenlijsten uitzetten voor deelnemers. Deelnemers kunnen de test op elke gewenste locatie invullen.

Wij zorgen voor een digitale handleiding bij de SSP. Heeft u toch nog vragen, neem dan contact op met onze servicedesk.

Soortgelijke rapportage

 • Enkelvoudige rapportage

Reflector Appraisal

Inzicht in beheersing en verbetering van vereiste competenties

Krijg inzicht in beheersing en verbetering van vereiste competenties en gedrag met de Reflector Appraisal en ga effectief in gesprek over persoonlijke ontwikkeling.

 • Develop
 • Gedrag
 • Competentie en performance management
 • Talent management
icon-arrow-down icon-arrow-left icon-arrow-right icon-arrow-small-down icon-arrow-small-left icon-arrow-small-right icon-arrow-small-up icon-arrow-up icon-chat icon-check icon-facebook icon-linkedin icon-mail-fill icon-mail-outline icon-play icon-search icon-share icon-spinner icon-tel-full icon-tel-outline icon-telephone icon-twitter icon-close icon-doc icon-chat-2