Reflector
Drives

Inzicht in persoonlijke drijfveren van werknemers

Gemotiveerde medewerkers presteren beter en zijn meer betrokken. Maar waar krijgen uw medewerkers energie van in hun werk? Hoe blijven werknemers en teams betrokken en presteren ze beter? Reflector Drives geeft u snel inzicht in de persoonlijke drijfveren van individuele werknemers en van teams. Zo weet u welke doelen uw medewerkers nastreven en wat hen motiveert. Voor betere selectie en loopbaanontwikkeling.

Voordelen

 • Inzicht in de doelen die medewerkers nastreven en wat zij waardevol vinden in hun werk.
 • Input voor selectie, ontwikkeling en loopbaankeuze.
 • Adaptieve meetmethode voor een betrouwbaar profiel.
 • Vragenlijst op basis van het internationaal best onderzochte waardenmodel van Schwartz.
 • Volledig toegespitst op de werksituatie.
 • Beschikbaar in 4 talen. Vraag naar de mogelijkheden.


Doel

 • Match
Inzicht in de drijfveren van werknemers en teams.

Deze rapportage meet

 • Drijfveren

Solutions

 • Competentie en performance management
 • Effectief selecteren
 • Talent management
Voor wie en wanneer

Welke sollicitanten hebben een waardenprofiel dat past bij uw organisatie? Hoe kunt u aansluiten bij wat medewerkers echt motiveert? Werknemers vanuit hun kracht laten werken? Met een match tussen drijfveren en werkinhoud creëert u meer betrokkenheid én betere prestaties. Reflector Drives zorgt voor inzicht in de individuele drijfveren van mensen. U kunt kandidaten beter selecteren. En uw medewerkers en teams gerichter aansturen.

Ook biedt de test input voor verdiepende zelfreflectie bij loopbaankeuzes van werknemers. De test biedt antwoord op vragen als:

 • Welke functie past echt bij mij?
 • Welke loopbaanstap geeft mij nieuwe energie?
 • In welke samenwerkingsvorm voel ik me thuis?

Als aanvulling meet u met Reflector Drives de drijfveren op groepsniveau, al dan niet afgezet tegen een passende benchmark. Met de uitkomsten achterhaalt u hoe de drijfveren van teamleden bijdragen aan de doelmatigheid van het team. Of waarom het ene team het beter doet dan het andere. Zo stelt u teams samen die optimaal functioneren.  

Werkwijze

Op basis van twaalf drijfveren brengt de online test Reflector Drives de persoonlijke drijfverenhiërarchie van een medewerker in kaart. Ook krijgt u inzicht in de mate waarin zijn waarden opvallen in vergelijking met een normgroep. De score van de deelnemer wordt direct doorvertaald naar gedrag en motivatie. U legt gemakkelijk de link naar de concrete werksituatie.

Deelnemers kunnen de Reflector Drives online invullen op elk gewenst moment en op elke locatie naar keuze. Dit kan ook thuis. Na de testafname is het rapport binnen enkele minuten beschikbaar.

Combinatierapportage(s)

Gebruik de uitkomsten van Reflector Drives binnen een Talent Map voor meer inzicht in groepsprofielen. Hierbij kunt u de uitkomsten afzetten tegen een specifieke benchmark of vergelijkingsgroep.

Resultaat en rapportage

Na de testafname ontvangt u direct een compacte, interactieve rapportage met sprekende infographics die u gemakkelijk kunt interpreteren.

Ondersteuning en certificatie

U kunt snel zelfstandig online aan de slag met Reflector Drives. PiCompany ondersteunt u bij de inrichting van de gebruiksvriendelijke Self Service Portal (SSP). Met behulp van deze portal kunt u 24/7 vragenlijsten uitzetten voor deelnemers. De test kunnen deelnemers op elke gewenste locatie invullen.

Wij zorgen voor een digitale handleiding bij de SSP. Heeft u toch nog vragen, neem dan contact op met onze servicedesk.

Voor de interpretatie en terugkoppeling van resultaten van Reflector Drives is certificering vereist. PiCompany verzorgt deze certificeringstraining. Met de certificatie bent u bevoegd de testresultaten te interpreteren en het rapport na te bespreken met de deelnemer. Zo kunt u de test volledig in eigen beheer afnemen.

Lees meer over onze certificatietrainingen.

icon-arrow-down icon-arrow-left icon-arrow-right icon-arrow-small-down icon-arrow-small-left icon-arrow-small-right icon-arrow-small-up icon-arrow-up icon-chat icon-check icon-facebook icon-linkedin icon-mail-fill icon-mail-outline icon-play icon-search icon-share icon-spinner icon-tel-full icon-tel-outline icon-telephone icon-twitter icon-close icon-doc icon-chat-2