Effectief selecteren

Zorg dat u de juiste mensen in huis haalt. PiCompany biedt een mensgerichte, datagedreven aanpak. Zodat u betere, goed onderbouwde, selectiebeslissingen kunt nemen.

Hoe selecteert u de mensen die passen bij de ambities van uw organisatie?


Verkeerde beslissingen kosten tijd, energie en geld. Goede selectiebeslissingen zorgen dat mensen zich uitgedaagd voelen en het beste van zichzelf geven.


Uitdagingen bij effectief selecteren

 • Welke competenties hebben we nodig om onze ambities waar te maken?
 • Wie moet u in huis halen om deze ambities te bereiken?
 • Hoe maken we snel, slim en betaalbaar een preselectie van de juiste kandidaten uit honderden sollicitanten?
 • Hoe geven we onze medewerkers zicht op hun persoonlijke talenten en capaciteiten, bijvoorbeeld voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan?
 • Welke medewerkers hebben het in zich door te groeien naar een hogere managementfunctie?
 • Welke online oplossingen zijn het meest geschikt voor effectief selecteren?


Selectietraject in eigen hand

PiCompany ondersteunt u bij het inrichten en implementeren van hoogwaardige selectietrajecten. U bepaalt vervolgens zelf wat u met eigen mensen oppakt en wat u uitbesteedt. Wat wij onder andere voor u kunnen betekenen:

 • Samenstellen van selectieprofielen: wat kenmerkt de mensen die het in de praktijk goed doen? Hoe vertalen we die kennis naar selectie-eisen?
 • Inrichten van een zo effectief en efficiënt mogelijk selectieproces.
 • Certificeren van uw medewerkers voor het gebruik van onze selectie-instrumenten.
 • Versterken van de interviewtechniek van uw medewerkers.


Preselectie van de beste kandidaten

Soms is het aanbod van kandidaten groot, of u heeft voor bepaalde functies doorlopend nieuwe medewerkers nodig. Dan zijn de afhandeling van brieven en CV’s en het matchen van criteria en testscores met het gewenste profiel tijdrovende procedures en daardoor kostbaar. PiCompany ondersteunt u met een kostenbesparende, transparante en kandidaat-vriendelijke online procedure. Het stelt u in staat om objectief, gestandaardiseerd en professioneel te selecteren. Vervolgens nodigt u alleen de best matchende kandidaten uit voor een gesprek.

Kennis en inspiratie

 • Blog
 • PiCompany

Classificeren van talent

Krijg objectief inzicht in succesvol gedrag.

Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, zeker niet als er iets anders wordt gevraagd. Het bepalen van het potentieel kan veel objectiever, eerlijker en beter.

 • Blog
 • Lolle Schakel

Effectief en gericht doelen bereiken met talent analytics

Talent analytics stelt organisaties in staat om gericht aan de slag te gaan met de versterking van hun onderscheidend vermogen op de meest bepalende factor: de talenten van hun medewerkers.

icon-arrow-down icon-arrow-left icon-arrow-right icon-arrow-small-down icon-arrow-small-left icon-arrow-small-right icon-arrow-small-up icon-arrow-up icon-chat icon-check icon-facebook icon-linkedin icon-mail-fill icon-mail-outline icon-play icon-search icon-share icon-spinner icon-tel-full icon-tel-outline icon-telephone icon-twitter icon-close icon-doc icon-chat-2